Резултатите от проучването Edelman Trust Barometer 2014 дават разнообразна информация за доверието в световен мащаб към бизнеса и правителствата. Някой от тях са логични, други не съвсем очаквани.

Проучването показва, че тази година разликата между доверието в правителствата и бизнеса в световен мащаб е рекордно голяма – 14 пункта(44% – глобално доверие към правителствата и 58% доверие към бизнеса). Интересното спрямо проучването от 2009г. е, че тогава бизнеса е имал нужда от авторитета на държавата, за да си върне доверието загубено след започването на световната икономическа криза. Сега обаче правителствата се нуждаят от бизнеса. Почти 80% от хората са на мнение, че правителствата не трябва да работят самостоятелно при определянето на политиката. Болшинството от участвалите в проучването (84%) смятат, че бизнесът може да следва своите интереси, като същевременно работи и в полза на обществото. Изследването показва, че за тези 5 години бизнесът е успял да префокусира приоритетите си и вече финансовите резултати, които през 2008г. са били най-важни(за 76% от фирмите), сега са важни само за 36%. В момента по-голяма тежест имат фактори, като добро отношение към служителите (56 процента), изслушване на клиентите (59 процента) и представянето на етични и прозрачни практики (56 процента).

В държавите, които имат най-бърз икономически растеж, разликата в доверието, в полза на бизнеса е най-голяма – ЮАР(67 към 17% в полза на бизнеса), Мексико(72/28), Бразилия(70/34), Индонезия(82/57). В Европа и Северна Америка доверието в бизнеса също е по-голямо. В Полша съотношението е (46/19), в Италия(46/24), в Испания(38/18), в Русия(46/27), Франция(43/32), САЩ(58/37), Великобритания(58/42). Развитите икономики в които съотношение доверие бизнес-държава е под 10 пункта(но с превес на бизнеса) са Германия, Япония, Хонг Конг и Австралия. В 2 от държавите доверието е разпределено по равно – Китай и Турция. Само в 5 държави, правителствата се радват на по-голямо доверие от бизнеса- Сингапур, Нидерландия, ОАЕ, Ю.Корея и Швеция.