От 4 март ще плащаме данъците и осигуровките си в четири отделни сметки, а не както беше досега. Промяната се налага заради спешни промени в Данъчно – осигурителния процесуален кодекс, направени заради отмяната на единната сметка от Конституционния съд.

Досега сметките реално бяха две – единната сметка, по която плащахме данъци, социални и здравни осигуровки и друга, в която се внасяха задълженията за втора пенсия.

Сега сметките ще бъдат четири – за данъци, в която задълженията ще се погасяват по поредност на възникването; за социално и за здравно осигуряване, в които ще имаме право с допълнителна декларация да указваме периода, за който плащаме и четвърта сметка – за втора пенсия. И досега имахме право да указваме кои задължения за здравни и за социални вноски плащаме, като целта е да не се изгубят здравни или осигурителни права.

Получават четири сметки, при които логиката за погасяване на най-стария дълг е валидна, но самоосигуряващите се лица имат възможността да заобикалят тази логика, като в заявленията, подавани преди плащането, сочат, че искат да платят например здравните си вноски за последните три месеца, а не тези от преди година, обясни говорителят на данъчните Росен Бъчваров.

Новите сметки на данъчните ще бъдат открити утре. Към момента вече не могат да се превеждат пари по единната сметка, защото приемът на пари по нея е спрян в 11 часа. Ако все пак е направен превод, парите ще бъдат върнати на данъкоплатеца, за да може да направи превод по новите сметки.