Забрана на дискриминацията и по отношение на промяна на пола предвиждат промени в Закона за дискриминация, приети на първо четене днес от парламента.

Депутатите допълниха разпоредбата, която забранява всяка пряка и непряка дискриминация по различни признаци и добавиха, че признакът “пол” включва и случаите на промяна на пола.

Парламентът записа още, че в производство за защита от дискриминация, след като засегнатата страна установи факти, въз основа на които може да се направи предположение, че има дискриминация, ответната страна трябва да докаже, че принципът на равно третиране не е нарушена.

В досегашния текст ищецът е поставен в по-неблагоприятно положение – трябва да докаже дискриминацията, а в предлаганата нова редакция – ответната страна трябва да докаже, че принципът на равно третиране не е нарушен, отбелязва в становището си
парламентарната комисия по правата на човека.

В мотивите си вносителят – МС посочва, че проектът е разработен в изпълнение на поети ангажименти на България във връзка с постъпило запитване за транспонирането на европейска директива.

Предвижда се парламентът да разгледа на първо четене и промени в Закона за виното и спиртните напитки.

В дневния ред на депутатите е и окончателното приемане на промените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

В програмата е и ратифициране на Меморандум за разбирателство между правителствата на България и на Съединените американски щати относно финансирана от САЩ техническа помощ.