Обсъдени в сряда на първо четене от депутатите предложения за поправки в Закона за железопътния транспорт предвиждат да се въведе субект железопътно предприятие, което да може да извършва ограничен вид превози, без да е необходимо да си вади скъпоструващ лиценз за жп превозвач.

Поправките облекчават големите предприятия, които получават суровини за производството си и извозват стоките си с влакови композиции и плащат на “Българските държани железници” или частните жп превозвачи не само транспортирането през железопътната инфраструктура, но и за извършване на маневрите по разтоварването. Те вече ще могат да си създадат свое железопътно предприятие, което няма да има нужда да си вади лиценз за извършване на превози, а само с наличието на сертификат за безопасност ще може да стига до най-близката гара, където е стоката и да я транспортира до или от складовете си. 

Същото дейност без лиценз ще могат да извършват и предприемачи, които предоставят т.нар. локомотивна тяга на предприятията за пренасяне на суровини и стоки от най-близката им жп гара.

Мотивите на вносителите на тези поправки, след които е депутатът от БСП Георги Свиленски, са, че в момента в нашето законодателство е регламентирано съществуването единствено на жп превозвачи, който трябва да има както сертификат за безопасност, така и регионален или национален лиценз за достъп до жп мрежата, който се издава от Националната компания “Железопътна инфраструктура” (НКЖИ). Затова те предлагат да се запише по-общото понятие железопътно предприятие, което може да има или на няма лиценз за жп превози, но задължително трябва да притежава сертификат за безопасност.

Според идеята железопътно предприятие без лиценз няма да има достъп до жп инфраструктура, а само до първата жп гара, необходима за извършване на дейностите на дружества и предприятия.  “Всеки, който иска да получи пълен достъп до железопътната инфраструктура задължително следва да има едновременно и сертификат за безопасност и лицензия”, е записано в предложените законови корекции.

Поправките също така предвиждат издадените от НКЖИ лицензи за жп превозвачи да важат не само за територията на България, и за останалите страни-членки на Европейския съюз. Планира се също и издадените в други европейски държави лицензи за превоз на пътници и /или товари да са валидни у нас.

В сряда народните представители дискутираха и предложени от Министерския съвет промени в Закона за железопътния транспорт, които отнемат правомощията на Изпълнителна агенция “Железопътна администрация” да извършва разследвания на железопътни инциденти. Това вече ще прави само от специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт, което е към Министерството на транспорта, от НКЖИ и от самите жп превозвачи.

Предвижда се и увеличаване на числеността на Управителния съвет на Националната компания “Железопътна инфраструктура” от трима на петима членове.

Самото гласуване на първо четене на поправките се предвижда да е в четвъртък.