До края на март електроразпределителните дружества трябва да подадат заявление до енергийния регулатор, в което да посочат какви вземания за зелена енергия не са получили от Националната електрическа компания. Това заяви председателят на енергийния регулатор Боян Боев. Данните от заявлението ще бъдат включени в анализа, който енергийният регулатор прави за следващия ценови период от 1 юли.

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране следва да вземе решение, с което да определи по какъв начин ще се възстанови този разход на електроснабдителните дружества и размерът му, а не те да пишат на НЕК да им възстанови”, каза Боев. По думите му до края на март те трябва да представят своите заявления, след което ДКЕВР до до края на юни следва да вземе решение за цената са следващия регулаторен период, в който трябва да бъдат включени и по какъв начин да бъдат включени всички разходи по веригата.

В сряда Държавната комисия за енергийно и водно регулиране започна процедура по отнемане на лицензиите на трите електроснабдителни дружества, защото имат неразплатени суми към НЕК, а в същото време си “прихващат” пари, дължими на компанията. Според Боев дружествата е трябвало да подадат жалба до комисията и така да си търсят вземанията, а не самостоятелно да правят прихващания, което е незаконосъобразно.