Държавната комисия за енергийно и водно регулиране призова електроразпределителните дружества да уредят задълженията си към Националната електрическа компания за електрическа енергия, съобщават от държавния орган.

В комисията са постъпили жалби от Националната електрическа компания срещу ЧЕЗ, ЕВН и ЕНЕРГО-ПРО за прихващане и неплащане на дължимите суми за електрическа енергия и това води до сериозни трудности в разплащанията към производителите.

Неплатените суми до момента надхвърлят 318 млн. лв., което на практика води до блокиране на разплащанията по цялата енергийна система.

В тази връзка ДКЕВР е инициирала среща с участието на НЕК, ЧЕЗ, ЕВН и ЕНЕРГО-ПРО за дискутиране на проблема и търсене на възможности за неговото решаване. Регулаторът е призовал страните да уредят доброволно финансовите въпроси по задълженията в срок от три работни дни, считано от 14 март.

В случай, че те не постигнат съгласие и не уредят финансовите си задължения, Комисията ще предприеме последващи действия в рамките на закона с оглед на това да бъде предотвратено нарушаване сигурността на доставките на електрическа енергия.