От март до края на ноември при енергийния омбудсман на ЧЕЗ Радослав Димитров са постъпили 939 сигнали,предложения, жалби на граждани, като на 574 от тях е даден писмен отговор. В 200 от случаите жалбите на потребителите са признати за основателни.

Вече девет месеца Димитров приема сигнали от клиенти на дружеството, които са недоволни по някаква причина и вече са получили един отказ на своите жалби.

Всеки абонат на енергото в Западна България – ЧЕЗ, има право да се обърне към омбудсмана, за да бъде разгледан случаят му. Условията са преди това да е подадена жалба към някое от дружествата на ЧЕЗ и да е получено становище, а също така конкретният казус да не се разглежда от никоя държавна институция.