Използването на информационните технологии в системата на правосъдието гарантира по-лесен достъп до съдебната система, защото по този начин гражданите имат възможност за пряк достъп до съдебната практика и делата. Това заяви вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова по време на кръглата маса „Стратегия за въвеждане на електронното управление и електронното правосъдие 2014-2020”.

Златанова подчерта, че въвеждането на електронното правосъдие ще доведе до безпристрастност и прозрачност при случайното разпределяне на делата, а от там и до по-голяма обективност. „Това е важен елемент за възстановяването на доверието в съдебната система”, категорична бе Златанова, според която електронното правосъдие не може да замести високия морал на магистратите, но може да бъдат механизъм за безпристрастност.

Правосъдният министър отбеляза, че въвеждането на електронното правосъдие може да се служи само със съвместните усилия на всички магистрати. Според Златанова, прилагането на електронното управление е също така и възможност за осигуряване на средства от европейските фондове, които ще позволят използването на ресурс за подобряването на условията на работещите в съдебната системата.

„Всички придаваме значение на възможността за стартиране на електронното правосъдие. Това важна стратегическа цел на ВСС, защото още в началото на мандата ни, беше разработена информационна стратегия на правораздавателните органи. В нея бяха заложени и няколко стратегически цели. Сред тях са информационните технологии да бъдат ориентирани към централизирано информационно управление, повишаването на квалификацията на магистратите и служителите в съдебната система за използване на информационните технологии”, заяви председателстващият ВСС Соня Найденова.

Найденова подчерта, че въвеждането на електронно правосъдие е една от основните препоръки в последния мониторингов доклад на ЕК. „От друга страна електронното правосъдие ще отговори на очакванията на българското общество, защото основаната цел на правораздаването е да предоставя справедливост и да защитава правата и интересите на гражданите”, каза още Найденова, според която съдебната система трябва да предостави информираност и откритост. Това според председателстващия ВСС ще доведе не само до повишаване на доверието в съдебната система, но и до подобряване на бизнес климата и икономическия растеж.

Министърът на транспорта и съобщенията Данаил Папазов заяви на свой ред, че с цел да бъдат въведени електронните услуги, е важно да се реши с какъв документ ще се идентифицира ползвателят на услугите пред електронния портал. Според Папазов вторият важен елемент е веднъж използван документ да се използва многократно, като за целта трябва и да се уточни как ще се извършва разплащането на издръжката между регистрите.

Папазов бе категоричен, че е необходимо хората да видят реалните резултати, а затова е нужна стратегия, в която да се запише как ще се случват нещата във времето.