Осиновителите на деца до 5-годишна възраст вече ще могат да ползват отпуск по майчинство от една година за адаптация на детето в семейството. Това приеха на първо четене депутатите.

Тази законодателна промяна ще осигури време детето да свикне с новите си родители и да се социализира по-лесно в новата среда, аргументираха се вносителите на законопроекта от БСП.

Предложените промени ще стимулират процеса на осиновяване в България, смятат вносителите.