В икономиката на България има няколко признака за устойчиво възстановяване през 2013 г. Това се казва в публикувания днес доклад на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

Очакванията на ЕБВР съвпадат с прогнозата на правителството за икономическия растеж – в бюджета беше заложено, че БВП ще се разшири с 1,8% през 2014 г. Прогнозата почти съвпада и с тази на Световната банка, която очаква българската икономика да се разшири с 1,7% през тази година, но е малко по-висока от прогнозата на Европейската комисия (ЕК), която е за 1,5%.

Износът продължава да се подобрява, но слабото вътрешно търсене означава, че растежът през 2013 г. вероятно е бил по-нисък от отчетения през 2012 г. растеж от 0,7%. В прогнозите си през ноември институцията очакваше растежът на българската икономика да бъде 0,4%.

ЕБВР е намалила прогнозата си за увеличаване на българския брутен вътрешен продукт (БВП) с 2% през ноември до 1,8%, става ясно от доклада „Регионални икономически перспективи”.

От ЕБВР смятат, че ускоряването на растежа ще се дължи на износа и известно възстановяване на вътрешното частно потребление. Фискалният дефицит е под контрол, а държавният дълг е сред най-ниските в ЕС. Инфлацията остава ниска, но това отразява до известна степен намаляването на цените на комуналните услуги през изминалата година, което може да има отрицателни последици за бъдещите инвестиции в сектора.

ЕБВР предвижда икономически растеж от 2,7% тази година след 2% през 2013 г. общо за страните от Източна Европа, Централна Азия и района южно от Средиземно море, с които работи.

Според институцията средният растеж на икономиките от Югоизточна Европа значително се е повишил от 0,4% през 2012 г. до очакваните 2% тази година. Възстановяването на тези икономики се дължи преди всичко на по-силния износ и на добрата реколта. Безработицата обаче остава висока в региона на Югоизточна Европа, който обединява Албания, Босна и Херцеговина, България, Македония, Косово, Черна гора, Румъния и Сърбия.