Министерският съвет прие постановление за внасяне на допълнителни средства в централния бюджет за 2013 г. от държавните предприятия и еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала: ДП “Ръководство на въздушното движение”, ДП “Пристанищна инфраструктура”, “Южноцентрално държавно предприятие” – Смолян, “Югозападно държавно предприятие” – Благоевград, “Северноцентрално държавно предприятие” – Габрово, “Летище София” ЕАД, “Пристанище Бургас” ЕАД, “Пристанище Варна” ЕАД, “Терем” ЕАД, и “Агенция дипломатически имоти в страната” ЕООД. Това съобщи пресслужбата на кабинета.

Анализите на финансовото им състояние към 30.09.2013 г. показват, че независимо от влошената икономическа обстановка и повишената икономическа несигурност в страната в резултат и на водената проциклична фискална политика през предходните няколко години, финансовото състояние на предприятията е стабилно и те генерират положителен финансов резултат.

Планираните постъпления от разпределението на допълнителни средства от тези предприятия (за сметка на формирани резерви) са в размер на 88 млн. лева.

Предприятията разполагат с достатъчен обем парични средства, като след внасяне на предвидения размер от допълнителни средства в централния бюджет, нормалният режим на тяхната работа няма да се наруши, в т.ч. и инвестиционната политика на дружествата, се посочва в съобщението.