Гражданите да могат да подават годишните си данъчни декларации онлайн и без да притежават електронен подпис, а ползвайки издаден от Националната агенция по приходите персонален идентификационен код (ПИК). Това предвиждат внесени от шефа на бюджетната парламентарна комисия Йордан Цонев поправки в Закона за данъка върху добавената стойност, който обаче променя с преходните и заключителните разпоредби и Данъчно-процесуалния кодекс.

В момента данъчните декларация може да се подават онлайн само като са подписани с електронен подпис. Цената за издаването на такъв обаче все още е висока за повечето хора и затова масово данъчните декларации се подават на гише в общините или с пощенска платка.

Сега Цонев предлага от 2015 г. да може декларирането на доходите да става само с персонален идентификационен код (ПИК), чието издаване от НАП е безплатно и става бързо. В момента този код се ползва за проверка на дължими данъци и дали работодателите им са платили осигуровките им.

Досега ПИК е издаден на 200 000 души, които са направили 5 млн. онлайн справки, се посочва в мотивите на вносителя. Освен това броят на желаещите да получат такъв код постоянно нараства.

В същото време заради разходите за придобиване на квалифициран електронен подпис едва 14% от физическите лица подават декларациите си онлайн, докато при компаниите така се подават 99% от декларациите за ДДС и 58% от годишните данъчни декларации, аргументира се Цонев.