ДПС настоява за законодателни промени за решаване на проблема с тютюнопроизводителите. В нарочна декларация, прочетена от парламентарната трибуна от Алиосман Имамов, от движението поискаха в закона за тютюна да се изисква регистър на фирмите, изкупуващи тютюн.

Условията за регистрация трябва да гарантират  взаимноизгодни договорни взаимоотношения между производители и търговци, както и срокове за изкупуване на тютюна.

От ДПС поискаха и специално звено в земеделското министерство, което да работи само по тези въпроси. По думите на Имамов трябва се стимулира и създаването на сдружения на тютюнопроизводителите, които да работят за колективни договори за изкупуване на тютюн.

„Комисията за защита на конкуренцията да ускори процесите за проверка на предложенията за съществуването на картелно споразумение между фирмите по отношение на сроковете и цените за изкупуване на тютюни. Министерство на земеделието да разработи варианти за разпределянето на предвидените 100 млн. лева в бюджет 2014 на база произведените количества от 2013-а. по-голямата част от тютюнопроизводителите не приемат схемата за досегашния референтен период за разпределяне на националните доплащания”, заяви Имамов.

„Министерството да разработи схеми за подпомагане на тютюнопроизводителите по други програми за развитие на селските райони. Областните дирекции по земеделие и общините да създадат регистри на тютюнопроизводителите, които да бъдат използвани за допълнително подпомагане. С промените в закона за тютюна 2012 г. тези регистри бяха премахнати”, продължи ДПС депутатът.

„Министерството спешно да организира назначаването на държавни експерти по оценяването на тютюна, които в кратки срокове да се включат в кампанията по изкупуването на ориенталски тютюни. Да се извърши щателна проверка на условията и критериите, при които са издадени лицензите за промишлено производство на тютюн в България и дали тези условия се спазват от съответните фирми”, прочете още Имамов.