Още в първия работен ден на новия парламент ДПС внесе проект за промяна на Закона за съдебната власт, който засяга процедурата за издаване на свидетелства за съдимост.

ДПС настоява съдебните служители да не искат от гражданите предоставянето на вече заличени в централните регистри техни лични данни. Двата регистъра са ЕСГРАОН и Централната база данни “съдимост”.

Партията предлага всеки съдебен служител, който изиска от гражданите да предостави тези “заличени” данни да бъде наказан с глоба между 50 и 200 лева.

Съдии от Софийския районен съд обясниха пред Mediapool, че поправката в закона няма особен смисъл, тъй като такива данни и без това не искат. Освен това от централния регистър се заличават данните само на хора, които са успели да отърват с административни наказания и се водят неосъждани. Това се случва 15 години след налагането на глобата от съответния съд.

Данните за присъдите на всички останали, които се водят осъждани, се заличават 100 години след смъртта им. В случая няма значение дали за тях е настъпила реабилитация.