Специална дефиниция за „оцет” гласува на първо четене парламентът с промени в Закона за виното и спиртните напитки, внесени от народни представители от левицата.

Вносителите отбелязват в мотивите си, че съществуващата сега дефиниция на „винен оцет” би следвало да бъде логично продължена и завършена с допълване на законодателството с определение на “родовото понятие „оцет”.

Според депутатите липсата на определение оставя отворена вратата за злоупотреби от страна на недобросъвестни производители и им дава възможност да произвеждат и пускат на пазара опасни синтетично добити химикали, предава БТА.

Те дават пример, че през последните години на българския пазар се увеличили продажбите на оцет, направен от оцетна киселина, получена чрез химичен синтез, т.е. за производството на оцета не се използва вино или етанол, а производни и деривати от разграждането на петрола. В същото време производителите на оцет от синтетична киселина означават продукта чрез изписване на етикета с общото название “оцет”, тъй като в нормативната уредба съществува празнина за определението.

Предвидени са и санкции за производство, продаване и предлагане за консумация на оцет в нарушение на закона – глоба от 1000 лв. до 5000 лв. за физическите лица и имуществена санкция от 5000 лв. до 10 000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци.