Парламентът ще изслуша доклади за развитието на приоритетните за страната теми по време на литовското председателство на Съвета на Европейския съюз, както и тези по време на гръцкото председателство.

Освен това депутатите ще приемат правила за издигане на кандидатури за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Очаква се парламентът да продължи и с окончателното приемане на промените в Наказателно-процесуалния кодекс.