Депутат, който е напуснал или е бил изключен от парламентарна група, ще бъде народен представител, „нечленуващ в парламентарна група”. Той няма да може да заявява принадлежност или да бъде приет за член на друга парламентарна група. Това решиха депутатите с приети текстове от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Минимум 10 народни представители ще могат да образуват парламентарна група. В случай, че този брой намалее, групата ще преустановява съществуването си, а депутатите от нея ще бъдат „нечленуващи в парламентарна група”. Те няма да могат да бъдат приети за членове в друга група, както и да образуват нова.

Съществуващи парламентарни групи няма да могат да се сливат или разделят, решиха депутатите. Парламентът прие и текстове, според които секретарите на Народното събрание ще са осем – по един от всяка парламентарна група, а не както досега – по двама от група.