Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине, изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите или се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от седем дни преди изборния ден. Това решиха народните представители при приемането на второ четене на текстове от глава “Избори за президент и вицепрезидент” на Изборния кодекс.

Депутатите приеха правилата, по които ще се избират президент и вицепрезидент.

Когато един от кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката, получили най-много действителни гласове, се откаже в срок до 24 часа от обявяването на резултатите от изборите да участва в новия избор, в избора участват кандидатите от следващата по броя на действителни гласове листа, определени от ЦИК.

При смърт или тежко заболяване на някой от кандидатите от листите, получили най-много действителни гласове, ЦИК отлага избора и насрочва нов избор не по-късно от 14 дни след датата на втория избор. В срок до три дни от датата на решението на ЦИК съответната партия или коалиция може да регистрира нов кандидат, предава БТА.

Народните представители решиха още български гражданин, който живее извън България, но е в страната в изборния ден, да може да гласува по постоянния си адрес.

По негово искане той може да бъде вписан в изборния списък или дописан в деня на вота, след като получи удостоверение от кмета или кметския наместник, че отговаря на законовите изисквания за участие в изборите.

На президентските избори ще се гласува с знак “Х” или “V”.