Парламентът ще продължи с разглеждането на първо четене на промени в Закона за здравното осигуряване. Предлагат се промени в системата на органите на управление на НЗОК.

Към момента съществува двустепенна система – Надзорен съвет и управител. Идеята на управляващите е система да включва Събрание на представителите, Контролен съвет, Управителен съвет и директор.

С промените се цели и разширяване на обхвата на видовете изпълнители на медицинска помощ с цел избягване отчитане на дейност, която не е извършена.