Декемврийските сметки за парно в София са средно със 17 на сто по- ниски в сравнение със същия месец на 2012 година, съобщават от “Топлофикация София”.

Според данните на Изчислителния център на дружеството през последния месец на миналата година абонатите на компанията са консумирали 505 806 мегаватчаса или близо 7 на сто по-малко топлинна енергия в сравнение със същия месец на 2012 година. Една от причините за пониженото потребление е по-високата средноденонощна температура плюс 0,5 градуса през декември 2013 г., измерена от НИМХ към БАН, сравнена със същия месец на 2012 г., когато е била минус 0,8 градуса. По-ниската цена на топлинната енергия сега в сравнение с 2012 г., заедно с намаленото потребление дава кумулативно понижение на сметките средно с около 17 на сто.

Според информацията, предоставена от Изчислителния център на “Топлофикация София” за декември 2013 г., 74 на сто от абонатите на компанията ще получат сметки до 150 лв. Експертите на компанията отново са направили предварителен анализ на сметките на онези свои клиенти, чийто фактури за топлинна енергия са над 300 лв. и проверката е потвърдила, че както и при изчисляването на ноемврийските сметки в повечето от случаите те са изготвени на базата на реални месечни отчети в сравнително големи жилища или са резултат на определен по-висок прогнозен дял в сравнение с миналия отоплителен сезон.

От дружеството припомнят на абонатите, че с решение на Общото събрание на етажната собственост биха могли да поискат от обслужващия ги топлинен счетоводител проверка на заявените нулеви прогнозни дялове в сградата, както и междинен отчет на уредите, за да може да се извърши корекция на прогнозните дялове в случай на значително разминаване с реалното потребление. “Топлофикация София” има готовност също така да окаже съдействие на онези сгради, които вземат решение и заявят обследване с термовизионна камера. Клиентите могат да се информират за условията на единния телефон за обслужване 0 700 11 111. Декемврийските си сметки за отопление и топла вода столичани могат да заплащат от днес в касите на Топлофикация София. Във фактурите е индексирана 3 на сто отстъпка от сметката на всеки коректен клиент, който няма просрочени задължения за потребена топлинна енергия и е заплатил последната си сметка в предвидения срок, до 30-то число на месеца.