Органите по приходите ще извършват контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на страната, реши на първо четене парламентът. Депутатите приеха промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Въвеждането на мярката цели предотвратяване неплащането на данъци и защита на фиска, посочва вносителят Министерски съвет, предаде БТА.

Органите по приходите, които ще осъществяват фискалния контрол, ще имат право да спират транспортни средства на фискални контролни пунктове, да изискват и извършват проверка на документите, придружаващи стоката, да извършват проверка и оглед на превозваната стока в транспортното средство и на мястото на получаването/разтоварването й и др.

Списъкът на стоките с висок фискален риск ще бъде утвърждаван със заповед на министъра на финансите по предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Фискалният контрол няма да се прилага по отношение на стоките под митнически режим.

Станислав Иванов от ГЕРБ призова да не се създава този репресивен орган, който щял да създаде хаос на пътя. По думите му проблемът не са превозвачите и такива проверки и в момента се извършват.

Предвидени са и промени, свързани с усъвършенстване на единната сметка за плащане на данъци и задължителни осигурителни вноски. Създава се правна възможност за разсрочване и отсрочване на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски при облекчени условия за по-дълъг период и в по-голям размер. Целта е задължените лица във временно финансово затруднение да могат да обслужват текущите си задължения за данъци и осигурителни вноски, след като получат разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за данъци и осигурителни вноски, на които сроковете за плащане са изтекли и са включени в разрешението за отсрочване или разсрочване. Друга промяна, свързана с усъвършенстването на единната сметка, е възможността самоосигуряващите се лица да заявят кои задължения за осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване погасяват в случаите на няколко публични задължения, сроковете за които са изтекли.