От днес започва данъчната кампания. До края на април трябва да подадем данъчна декларация и да платим 10% данък върху доходите на физическите лица.

Декларации подават всички, които са имали доходи през миналата година, с изключение на тези, които печелят единствено от трудов договор.

За повечето данъкоплатци, данъкът е авансово удържан за първите девет месеца на годината, а трябва да се плати налогът за последните три месеца.

Това е новост при плащането на данъците, тъй като в предишните данъчни кампании данъка за всички месеци се удържаше авансово при повечето данъкоплатци.

За повечето данъкоплатци, които плащат данък върху хонорари, авторски договори или наем от фирма, досега данъкът се удържаше авансово целогодишно. С промяна в закона от миналата година обаче бе решено последните три месеца да няма авансово удържане и така данъкоплатецът ще трябва да направи вноските сам.

„Практически това означава за гражданите, че те отново – както миналата година, ще подадат данъчна декларация, но при равни други условия няма да има нулева величина – т.е. нищо за довнасяне, а ще има за довнасяне една сума, приблизително равна на 1/4 от годишния данък”, обясни говорителят на данъчните Росен Бъчваров.

Промяната ще ни позволи да използваме данъчни облекчения, но само върху сумата за довнасяне. Като цяло, облекченията остават същите като миналогодишните. Промени има при единната сметка.

„Самоосигуряващите се досега можеха – независимо от това, че имат стари дългове, да подадат заявление и да кажат на данъчната администрация, че плащат здравни вноски, за да не загубят здравноосигурителните си права. С влизането в сила на промените в закона от 2014 г. тази възможност се разширява и към пенсионните осигуровки, към вноските към Държавното обществено осигуряване. Т.е. ако едно самоосигуряващо се лице има стар дълг за данък – отпреди 2 или 3 години, то от началото на 2014-та може да подаде заявление и да каже: „Настоящото плащане държа да отиде за социалноосигурителни вноски. Тогава принципът на единната сметка за погасяване на най-стария дълг ще бъде изключен и конкретното плащане отива за плащане на социалноосигурителни вноски, което е една значителна промяна”, допълни Бъчваров.

За всички важи новото правило, че вноските ни първо погасяват главниците на задълженията ни, а след това натрупаните лихви.