Служителите на ДАНС са участвали в 173 операции, от които 23 международни, през първите шест месеца на тази година. Това се посочва в отчета на агенцията, публикуван на сайта й. За противодействие на трафика и разпространението на наркотици са осъществени 50 операции. Седем от тях са били международни с участието на Европол, Центъра за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа, Чехия, Испания, Хърватия, Сърбия, Румъния. Задържани са 127,383 кг хероин, 26,625 кг кокаин, 54,865 кг марихуана и канабис, както и 46 стръка растения, 208,351 кг и 211 852 таблетки синтетични наркотици и 83,700 кг прекурсори.

Акциите срещу канали за трафик са били седем, от които четири – международни. Едната е осъществена чрез съвместен екип за разследване с Евроджъст, а други три – с партньорски служби от Норвегия, Германия и Холандия.

По получена информация за схеми за неправомерно усвояване на данъчен кредит, укриване и неплащане на следващи се отчисления към държавния бюджет и легализиране на средства с неясен произход са реализирани 17 операции. От тях 15 на територията на България и две съвместно с партньорски служби на Белгия и САЩ. По първоначални оценки щетите от пресечените данъчни измами у нас възлизат на над 70 млн. лв., посочват от ДАНС.

По отношение на престъпленията срещу митническия режим за шест месеца са проведени 44 операции, от които две съвместно с партньорските служби на Великобритания, Македония и Центъра за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа. Иззети са 18 939 400 къса цигари, 4702 кг тютюн, 2000 л алкохол (100-градусов), 3696 л алкохол (40-градусов) и 10134 л гориво. Освен това по придобити данни за контрабанден внос на продукти за растителна защита, в т.ч. на неразрешени за употреба у нас, са осъществени четири операции, при които са иззети над 450 л препарати.

Седем операции са били осъществени с цел противодействие на нерегламентирано използване на електронни платежни инструменти. Пет от тях са били съвместни с Европол, ФБР, френски, испански и италиански служби. Разкрити са няколко работилници за скимираща техника и са иззети множество устройства, заготовки, компютърна техника и др. За документиране и неутрализиране на престъпни групи, извършващи престъпления с електронни платежни средства на територията на ЕС с партньорски служби са сформирани два съвместни екипа за разследване, в рамките на които се провеждат международни операции.

По линия на киберсигурността са проведени 17 специализирани операции, като в седем случая става дума за разпространение на детска порнография, а в други седем за нарушения на авторските права в киберпространството.

За пресичане на механизми за производство и разпространение на фалшива валута и неистински официални документи са проведени четири операции, при които са иззети подправени документи за самоличност, фалшиви евробанкноти на обща стойност над 2,05 млн. евро, техника за изработване на неистински парични знаци и документи, материали за изготвяне на фалшиви документи.

През първото полугодие на 2014 г. за противодействие на незаконната търговия и трафик на културно-исторически ценности са осъществени 12 операции, чрез които е предотвратен износът от страната на голямо количество антични и средновековни монети и предмети със значима стойност за науката и културата. Върнато е и изнесено в чужбина и подготвено за продажба на търг уникално съкровище.

Във връзка с нарасналия обем информация, обменяна между ДАНС и Европол, Агенцията изпраща свой постоянен представител в организацията, добавят от ДАНС.