Комисията за защита на конкуренцията глоби “Енерго-Про Мрежи” АД с на 266 000 лв. за злоупотреба с господстващо положение, съобщиха от комисията.

КЗК установи, че “Енерго – Про Мрежи” АД е злоупотребило с господстващо положение, представляващо затрудняване на достъпа до пазара за производство на електроенергия, посредством забавяне процеса на присъединяване на производител на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, която може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите.

Производството е образувано по искане на “В2М” ООД заради процедурата по присъединяване на фотоволтаична централа на “В2М” ООД в община Добрич към електроразпределителната мрежа и по-специално със забавянето на процедурата и съответно на сключването на окончателен договор за присъединяване.

Според комисията заради необосновано забавяне на процедурата по пръсиединяване на централата от страна на “Енерго – Про Мрежи” АД, “В2М” ООД е било възпрепятствано да започне да осъществява търговската си дейност на пазара за производство на възобновяема електроенергия.