Доста вял интерес проявиха депутатите от правната комисия, където в сряда се проведе изслушването на кандидатите за главен съдебен инспектор Вера Чочкова и Теодора Точкова.

От двайсетте членове на комисията в зала “Изток” на парламента в началото на заседанието присъстваха дванайсет. По-късно към тях се присъединиха Мая Манолова и Янаки Стоилов, както и зам.-правосъдният министър Сабрие Сапунджиева.

Изслушването започна с формално представяне на двете кандидатки, издигнати от БСП. Чочкова и Точкова бяха предложени за номинация на парламента от Съюза на съдиите в България (ССБ), който проведе широко публично допитване сред гилдията. Двете бяха подкрепени и от редица неправителствени организации.

Подобно на представянето си пред съдийското съсловие в края на март, Чочкова, която е наказателен съдия в Софийския градски съд, разви пред депутатите подробна концепция, предвиждаща цялостна реформа на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

“Целта на инспектората е да събира и да предоставя полезна информация за контрола и управлението на съдебната власт на ВСС в рамките на неговата компетентност. Инспекторатът към настоящия момент се нуждае от качествена промяна на своята концептуална дейност, работата му е на незадоволително ниво”, започна встъплението си тя.

Сред основните приоритети, които изброи, беше въвеждане на единен формуляр за провеждането на проверки. В него да бъдат ясно записани всички критерии, по които следва да се оценява работата на всеки магистрат. Според Чочкова задължително е инспекторите да отчитат обстоятелства като натовареност, качество на съдебните актове и други функционални задължения. Тя се ангажира, ако бъде избрана, да наложи индивидуален подход във всяка проверка на инспектората.

По думите й “нямаме нужда от компилиране на статистически данни”, а от аналитични проверки, които да спомагат за качествената промяна на съдебната система. Чочкова добави, че заради досегашната практика на проверяващите да следят само за спазването на инструктивния срок при писането на крайни съдебни актове, “инспекторатът се разпознава единствено като репресивен орган”.

Друга нейна идея е да се отчитат и анализират всички актове на отделните съдии – колко от тях са потвърдени от горните инстанции, колко – отхвърлени и защо. “Ефективното правосъдие е качественото правосъдие”, обобщи концепцията си Вера Чочкова.

Тя отбеляза, че липсата на управленски опит в кариерата й за нея не е недостатък: “Евентуалното ми избиране за този пост би бил окуражителен знак за професионалната общност, за това, че редови съдия би могъл да заеме позиция като тази”.

След края на представянето й зам.-председателят на комисията Филип Попов (БСП) прочете от предварително приготвен листче въпроса – кои са първите три неща, които ще направите, ако бъдете избрана? Питането му на практика провокира Чочкова да повтори част от изложението си.

“Не се плаша от сблъсъци. В работата ми често се е случвало да имам конфликти с колеги. Това не е някакъв проблем. Мога да поема ангажимент, че чадър няма да има. Не бих си позволила да толерирам поведение, с което се нарушава законът, независимо от кого”, заяви Чочкова в отговор на въпрос на Екатерина Заякова (БСП) дали е готова за сблъсъци със своите колеги.

Данаил Кирилов (ГЕРБ) се поинтересува единствено от плана на кандидатката да привлече към експертите в инспектората IT специалисти. Опозиционерът поиска от Чочкова да поясни дали смята да “трансформира” експертни позиции в такива за IT специалисти, на което съдията заяви с неприкрито учудване, че двете неща са на практика едно и също.

“Инспекторатът следва най-вече да анализира събраните данни и да предлага решения за преодоляване на слабостите, следва да сигнализира за отправяне на искания за приемане на тълкувателни решения”, посочи на свой ред Теодора Точкова, председател на Хасковския административен съд. Тя се обяви за по-голяма публичност в дейността на Инспектората към ВСС

“Нужно е създаване на по-подробна вътрешна норма за функционирането на инспектората, както и приемане на стратегия за работата му. Липсва правна основа, на която да се базира извършването на аналитичните функции на Инспектората. Следва да се създаде цялостен вътрешен механизъм, по силата на който да се анализират и обобщават събраните данни и на базата на анализа да се правят изводи и да се взимат мерки за преодоляване на слабостите”, продължи Точкова.

За разлика от изслушването на предната кандидатка, този път интерес проявиха и председателят на правната комисия Четин Казак (ДПС), както и другият зам.-председател Явор Нотев (“Атака”). Депутатът от ДПС пожела повече конструктивност и да бъде приключена успешно сагата с избора на главен съдебен инспектор, припомняйки, че гласуването в пленарната зала ще се състои най-рано на 19 юни.

“Това дали някоя от нас ще събере необходимите гласове, за да бъде избрана за главен съдебен инспектор, не зависи от нас. Направихме това, което зависеше от нас, и двете представихме убедителни концепции с модели за успешно решаване на проблемите, които има инспекторатът. Зависи единствено от волята на народните представители дали иска този орган да работи. Все мисля, че една от концепциите би решила техния избор”, коментира извън залата Вера Чочкова.

“Изненадах се, че концепцията ми беше квалифицирана като радикална, защото аз не виждам нищо радикално в нея. Смятам, че работата трябва да се върши качествено и в това не виждам никакъв радикализъм, според мен е нормално”, каза още тя, попитана как оценява въпросите на депутатите.

До издигането на Чочкова и Точкова се стигна, след като ССБ предприе инициатива за излъчването на кандидати от кариерата, които са с безупречна репутация. Асоциацията на прокурорите също изненадващо предложи на парламента свой кандидат – Атанас Гебрев от Върховната касационна прокуратура. Никоя от четирите партии в парламента обаче не го номинира официално.

По неофициална информация на Mediаpool за фаворит се смята хасковският магистрат. За избора й вече е имало совалки сред депутатите лично от председателя на Върховния административен съд Георги Колев, който продължава да бъде смятан за близък до ГЕРБ. С подкрепата на тази партия той оглави съда, без да има никакъв опит в административното правораздаване.

Без гласовете на ГЕРБ няма как да бъде избран ръководител на Инспектората към ВСС, тъй като изборът се прави с мнозинство от 2/3 от депутатите (160 гласа). Часове преди да изтече срокът за номинации лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че нямат свое предложение, защото нямало подходящ кандидат. Само два месеца по-рано той изпрати писмо на ССБ, с което ги уверяваше, че ГЕРБ ще издигне и подкрепи техен кандидат за главен съдебен инспектор.

След като мандатът на бившия главен инспектор Анна Караиванова изтече преди повече от година, в края на януари парламентът анулира “състезанието” с един магистрат – съдия Веселина Тенева от Върховния административен съд. Тя беше номинирана от БСП и ДПС.