Цялото ти имущество, без най-необходимото за живот, както и доходите за три години напред ще стават собственост на кредиторите ти, ако поискаш да бъдеш обявен във фалит.

Това предвижда проектът на Закона за защита при свръхзадълженост на физическите лица на Министерството на правосъдието, станал известен като закон за частния фалит, пише в. „Труд”.

В проекта не се говори за фалит или несъстоятелност, а за специфична защита. Право на нея имат всички физически лица, които данъчните приемат за местни. Това са не само българските граждани, но и чужденците, които пребивават у нас повече от 183 дни през всяка година, и командированите в чужбина. Изрично е уточнено, че едноличните търговци и неограничено отговорните съдружници нямат право на личен фалит. Това обаче отваря вратата бизнесмени, които са натрупали дългове не само на фирмата си, но и като физически лица, също да се ползват от закрилата на новия закон, ако например имат ООД.

Първото условие да поискаш закрила при свръхзадълженост е да си добросъвестен. Това според проекта означава да не си натрупал дълговете си нарочно, поради разточителство, заради умишлено престъпление или с цел да увредиш някой от кредиторите си. В документа няма отговор какво например означава да си живял разточително, нито се казва как ще се определя това.

Какво всъщност означава да си свръхзадължен? Според проекта такъв е всеки, чието „имущество и разумно очаквани доходи не са достатъчни, за да покрият паричните му задължения”. Несъответствието трябва да е значително и очевидно, което за авторите на закона означава „превишаване на задълженията над стойността на имуществото и очакваните доходи с повече от 1/3”. И ако е ясно как се оценява имущество, в проекта няма насока колко занапред ще се гледат доходите, за да се прецени дали човекът е свръхзадължен. Така няма как да разбереш дали, ако дължиш на банки 100 000 лв., имаш апартамент, който струва 50 000 лв. и получаваш 800 лв. заплата, влизаш в тази категория. Няма и никакво ограничение за размера на дълговете, за които можеш да поискаш фалит.