Висшият съдебен съвет (ВСС) не успя да избере председател на Върховния касационен съд (ВКС) измежду оценените като достойни кандидати Павлина Панова и Таня Райковска.

С това ключовият за българска съдебна система избор ще се проведе отново след парламентарните избори. Това бе най-очакваният сценарий заради подозренията, че мнозинството във ВСС ще се опита да нагласи предпочитанията си според новата политическа конюнктура.

Таня Райковска събра 15 гласове в своя полза, а Павлина Панова спечели доверието на 9 членове на кандровия орган на Темида. За да има избор, някой от двамата кандидати трябваше да събере минимум 17 гласа.

Зад номинацията на Райковска официално застанаха членове на ВСС, които са част от т.нар. управляващо мнозинство във ВСС – Каролина Неделчева, Даниела Костова, Светла Петкова, Милка Итова и Мария Кузманова. Зад Павлина Панова застанаха петима членове, четирима от коитио са част от стабилната опозиция във ВСС.

На заседанието в четвъртък първа бе изслушана Павлина Панова. Тя обяви намерението си да създаде аналитично звено, което непрекъснато да следи развитието на законодателството и практиката на съдилищата. Така ВКС би станал много по-активен в процеса по усъвършенстване на законите.

Панова настоя, че върховните съдии не бива да работят “кабинетно”, а ще ги поощри да се срещат със съдиите по места, за да предадат своя опит. Според нея това е един много по-бърз начин за отстраняване на противоречивата съдебна практика, отколкото да се чакат само тълкувателните решения на ВКС.

Панова заяви, че ще работи за предвидимост на правосъдието и обезсилване на остарялата съдебна практика, която не отговаря на съвременните обществени отношения. Очаквано тя се обяви за популяризиране на практиката на Съда на ЕС и на Европейския съд по правата на човека.

Панова се обяви за преглед на администрацията на ВКС и премахване на дублиращи звена. Според нея в съда трябва да се назначават само хора, които има необходимите качества да отговорят на неговата висока позиция.

В началото на своето изложение Таня Райковска говори повече за достиженията на ВКС. Тя отчете създаването на новия сайт, който позволява по-лесно намиране на дела, а след това обясни, че делата във ВКС се разпределят по-справедливо между съдиите. В края на продължилото си над час слово тя отправи и индиректна критика към настоящия председател на ВКС Лазар Груев. Според нея има нужда от по-голяма прозрачност при управлението на съда и всички съдии да разбират какво се случва в него.

Райковска отбеляза, че почти всеки месец прави общи събрания със своите колеги в Търговската колегия, за да решават проблеми с прилагането на закона. Според нея честите събирания дават резултат и съдиите почти нямат разногласия по важните теми.

Тя също обърна внимание върху липсата на подготовка на българските съдии по практиката на Съда на ЕС и на Европейския съд по правата на човека. Райковска каза, че дори и върховните съдии имат нужда от обучение по европейско право. Тя допълни, че ще изгради ефективни работни отношения с институциите. Според нея ВКС трябва да се превърне във форум за диалог между институциите, съдиите и гражданските организации.

“Има нужда от изясняване на процесите, които протичат в съда. Гражданите трябва да знаят какво правим, защо го правим и как се мотивираме”, каза Райковска. Тя допълни, че ВКС трябва да заприлича на върховен съд от развита страна членка на ЕС, а правораздаването на всички инстанции трябва да е напълно прозрачно.