И занапред българите ще могат да си купуват разсрочено осигурителен стаж за пенсия. Това предвижда промяна в Кодекса за социално осигуряване (КСО), която предстои да бъде внесена от Коалиция за България.

“Възможността за разсроченото купуване на недостигащ стаж беше премахната по времето на ГЕРБ през 2010 г. Става въпрос за сума, която, когато се събере накуп, става непосилна за много хора”, аргументира идеята пред “Преса” заместник-шефът на парламентарната социална комисия Георги Гьоков.

Според действащия КСО човек може да си купи до пет години стаж, но трябва да внесе парите наведнъж по банков път. Вноската е 17,8% върху минималния доход за самоосигуряващите се от 420 лв. Това прави 74,76 лв. на месец, или 997,12 лв. на година. Най-често хората си плащат за висшето образование. То излиза 4485,60 лв.

Обмисля се да бъде върнато старото положение, което предвижда разсрочено плащане до пет или осем години, ако недостигащият стаж е съответно до три или до пет години. По стария ред вноските се правеха по банков път или с ежемесечни удръжки от пенсията. За по-младите се обмисля даване на възможност осигурителните вноски за петте години стаж да се удържат от заплатата.

Данните на Националния осигурителен институт (НОИ) сочат, че за първото деветмесечие на 2013 г. 2167 души са си купили стаж и са внесли 7,774 млн. лв. До евроизборите през май или най-късно до юни ще има яснота по автоматичния механизъм за обвързването на възрастта за пенсиониране с продължителността на живота, каза още Гьоков. От Коалиция за България не са се отказали и от идеята за въвеждане на т.нар. гъвкаво пенсиониране за хората, на които не им достигат до 24 месеца стаж или възраст. Срещу това те ще получават намалена пенсия до живот.

Стана ясно също, че НОИ е спестил през 2013 г. 167,2 млн. лв. от пенсии. За пари за старини през 2013 г. са изплатени общо 7,732 млрд. лв., което е 97,9% изпълнение на плана на разходите по това перо. Икономията е от по-малкото новоотпуснати пенсии спрямо 2012 г.