Народното събрание избра във вторник Венцислав Караджов за председател на Комисията за защита на личните данни и за членове – Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков.

Предложеният от правителството нов състав на Комисията подкрепиха 99 народни представители, “против” нямаше и 11 се въздържаха. Мандатът на досегашната комисия изтече през декември 2012 г. и оттогава органът бе буквално забравен от предишното и сегашното правителство, докато днешните управляващи се сетиха за него. Кандидатите за членове бяха предложени от Министерския съвет.

Новият председател на Комисията Венцислав Караджов е юрист с над 13-годишен стаж, бивш член на ЦИК и главен експертен сътрудник към Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на СРС и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения към 42-то Народно събрание.

Досега Цанко Цолов е бил началник отдел в КЗЛД, а Цветелин Софрониев – главен секретар на КЗЛД. Мария Матева и Веселин Целков са бивши членове на ДКСИ.

Неправителствени организации и от опозицията предупредиха, че предложеният за председател на КЗЛД Венцислав Караджов е в конфликт на интереси, защото съпругата му Деница Караджова е депутат от левицата и председател на парламентарната комисия по еврофондовете, а комисията се отчита пред парламента.

По време на заседанието във вторник от ГЕРБ поискаха изборът на нов състав на КЗЛД да бъде отложен, докато бъдат изготвени и приети процедурни правила за изслушване на кандидатите. Предложението обаче беше отхвърлено.

Бившият зам.-вътрешен министър Веселин Вучков постави два въпроса към кандидатите и поиска те да отговорят на тях в пленарната зала. Единият беше за злоупотребата с лични данни на граждани в подписките за регистрация на политическите сили за евровота, а вторият – по повод на решението на Съда на Европейския съюз в Люксембург за отмяна на директивата за запазване на трафичните данни на гражданите до две години с цел да послужат при евентуално разследване на тежки престъпления.

Новоизбраният председател на КЗЛД Венцислав Караджов определи като добра промяната в Изборния кодекс, която дава възможност за дистанционна проверка дали едно лице е участвало в подписка за издигане на кандидат или за регистриране на политическа сила.

ЦИК следваше да положи повече усилия относно защитата на тези лични данни, които са налице в интернет пространството, смята обаче той. Според Караджов проверката е можело да се организира по друг начин – например да става след получаване на код за достъп. КЗЛД следва да изиска решението на ЦИК относно дистанционната проверка чрез интернет и да провери дали са дадени достатъчно гаранции за защита на личните данни във виртуалното пространство, смята той.

По въпроса за съхранението на трафичните данни, Караджов каза, че КЗЛД следва да обсъди решението на Европейския съд в Люксембург и да излезе с предложение до Народното събрание. Според него на основание на това съдебно решение администраторите на трафични данни не могат да отказват достъп до тях, защото Законът за електронните съобщения си е в сила.