Върховният касационен съд (ВКС) иска драстично намаляване на таксите за частните съдебни изпълнители при доброволно погасяване на дългове, съобщи заместник-председателят на съда Красимир Влахов в събота. Причината е очевидно несправедливите разлики с таксите за длъжниците на държавните съдебни изпълнители.

Така например, ако държавен съдебен изпълнител заведе изпълнително дело срещу длъжник и той погаси в срок доброволно дълга си, ще плати единствено таксата от 20 лева за прекратяване на делото. Ако обаче същото нещо се случи с частен съдебен изпълнител, длъжникът ще плати много повече, защото в закона не пише изрично, че такса не се дължи при доброволно погасяване на дълга.

Така при доброволно погасяване на дълг от 5000 лева по дело, заведено от държавен съдебен изпълнител, дължимата сума е 20 лева. За същото нещо на частен съдебен изпълнител се дължат 100 лева плюс 8% върху горницата над 1000 лева. Това прави 420 лева.

По тази причина ВКС е сезирал за проблема правосъдното министерство в средата на април и очаква да се направят необходимите промени в тарифата за таксите на частното съдебно изпълнение.

Съдът иска и промени в закона, които да направят възможно гражданите да си изваждат обратен изпълнителен лист срещу длъжностно лице, което им е събрало неправомерно дългове.

Красимир Влахов съобщи, че има много случаи, в които срещу граждани са образувани изпълнителни дела и са им събрани дългове, които те на практика не дължат. Проблемът най-често е, че гражданите не са успели бързо да си набавят документите, че не дължат определени суми и те са им събрани чрез съдебните изпълнители.

В момента законът дава възможност на гражданите да си извадят обратен изпълнителен лист срещу съдебните изпълнители, за да си възстановят вещите и парите, които са им събрани. Те обаче не могат да си извадят обратен изпълнителен лист за платените на съдебното изпълнение такси.

Така се оказва, че човекът вече си е изплатил дълга, но въпреки това му завеждат изпълнително дело, прибират му втори път парите и когато той докаже, че всъщност не е дължал нищо, той ще може да си възстанови само прибраната сума за погасяването на дълга, но не и таксата на съдебния изпълнител. А в случая става дума за стотици или хиляди левове, прибрани несправедливо.