Главната инспекция по труда е извършила 22 проверки във взривилата се фабрика в Горни Лом от 2010 година насам. Това отчете в предаването “Кой говори” по Дарик Виолета Добрева – главен директор на дирекция “Инспектиране на труда” в Главната инспекция по труда. От думите й стана ясно, че при проверката от преди седмица са констатирани нарушения, за които са дадени предписанията.

Добрева обясни, че при проверките във фабриката през последната година са установени нарушения, които се свеждат до липса на инструкции за безопасна работа при извършване на процеса на утилизация, липса на втори изход на цеха за утилизация, използване на старо работно оборудване, текучество на кадри, което се отразява на обучението на персонала, съхранение на взривни вещества на втория изход в производството на тротилова пресовка.

“Констатираните нарушения не са свързани пряко с живота и здравето на работниците”, каза тя. Добрева допълни, че са давани задължителни за изпълнение предписания и са съставяни актове за установяване на административни нарушения.

Даваните през годините предписания от инспекторите са изпълнявани в указаните срокове, категорична е Добрева.

На въпрос кога е трябвало да се осъществи контрол за това дали са отстранени нарушенията, за които са дадени предписания преди седмица, Добрева отговори, че не са изтекли дадените по закон срокове.

Запитана дали след трагедията фабриката в Горни Лом ще продължи да работи, Добрева отговори, че контролните органи на ГИТ ще преценят ситуацията и ще предприемат необходимите мерки.

При проварките на ГИТ е установено, че заплатите на работниците са над минималната работна заплата, установена за страната.