Министърът на външните работи Кристиан Вигенин не очаква особено положителен доклад на Европейската комисия за България по механизма за сътрудничество и проверка, предаде БТА. Министърът направи този коментар в Брюксел, където участва в заседание на Съвета на ЕС по външни работи.

Докладите за Румъния и България по механизма за сътрудничество и проверка ще бъдат публикувани в сряда от Европейската комисия, заяви говорителят на ЕК Марк Грей.

Не очакваме особено положителен доклад най-вече по обективни причини. Нека видим какви ще бъдат препоръките в доклада, за да бъде изразена нашата оценка и виждане какво предстои, посочи министър Вигенин. Той добави, че е време за спокоен разговор с ЕК по повод бъдещето на механизма. Според него по-вероятно е този разговор да започне с новата комисия, определена след изборите за Европейски парламент през май. Вигенин поясни, че с този разговор следва да се даде оценка как ще продължи сътрудничеството и как изглежда перспективата за отпадане на механизма. По неговите думи следва да се направи оценка не само доколко България изпълнява целите на механизма, но доколко механизмът работи и постига целите си, дали по него да продължи да работата по реформите.

Смятам, че е реалистично да си дадем срок за разговора, да определим следващите стъпки, заяви Вигенин. Смятам, че е време постепенно механизмът да отпадне, но това е моя позиция, нямаме решение на правителството по този въпрос, уточни той.

Министър Вигенин отбеляза, че през 2018 г. България ще бъде председател на Съвета на ЕС. Логично е в това качество страната да не бъде обхваната от подобни механизми, или да бъде извън Шенген, коментира той. Министърът добави, че очаква решение за Шенген до края на годината, без да се ангажира със срокове за следващите стъпки. По неговите думи, доколкото има нагласа за приемането на България и Румъния в Шенген на две стъпки – първо с въздушните граници, а “в разумен срок”, т.е. до две години след това – и със сухопътните и морските граници, това би означавало, че ако до края на годината има решение, през 2015 г. може да отпаднат границите по летищата. Две години по-късно – през 2017 г. – би могло да се очаква отпадането и на контрола по морските и сухопътните граници. Това е само ориентировъчна времева рамка, допълни Вигенин.

Попитан за оценка на посещението в Сирия на народния представител Страхил Ангелов министърът отбеляза, че предишни подобни инициативи на депутата са били спрени. Посещението сега е наречено “частно”, но едно посещение се възприема като частно не само според това кой плаща транспорта, но и какви срещи съдържа и как те биват отразени, уточни Вигенин.

По неговите думи не би могло частно посещение да съдържа срещи с парламентаристи. Моят извод за позициите, изразени там, правя от прессъобщението на посолството в София и от репортажа на сирийската телевизия, уточни министърът. Той изрази очакване Ангелов да даде допълнителни разяснения след завръщането си и председателят на Народното събрание да прецени как да постъпи. В никакъв случай не може да считаме, че това посещение и изразените при него позиции имат връзка с позициите на българската изпълнителна власт или на Народното събрание, отбеляза Вигенин.