Пределната възраст за военна служба на войниците (матросите) от 45 да стане 50 години, прие на първо четене парламентът с промени в Закона за отбраната, предложени от Министерския съвет.Така ще се създаде възможност за по-пълноценно използване потенциала на войниците (матросите), придобили по време на службата си специфични знания и умения в определени области. В същото време ще бъдат реализирани икономии на средства, необходими за приемане на военна служба на граждански лица и последващото им обучение, пише в мотивите. Тази възраст е важала
и до 2010 г.

Предлага се също изравняване на правата при отглеждане на дете за жените и мъжете военнослужещи.

С приетите промени се разширяват функциите на Инспектората на Министерството на отбраната като занапред той ще проверява бойната подготовка, войсковия ред и дисциплина, оперативните способности във въоръжените сили. В момента тази дейност е отговорност на началника на отбраната само по отношение на Българската армия, но не и за останалата част от въоръжените сили.

Да се преструктурира „Комендантство – МО”, създадено като юридическо лице по Закона за администрацията, в ново военно формирование – структура на пряко подчинение на министъра на отбраната, част от въоръжените сили, решиха депутатите. По този начин едновременно ще се намалят съществуващите административни структури, администрацията ще се освободи от неприсъщи функции и ще се оптимизира дейността й, аргументира се кабинетът.

Военният министър Ангел Найденов разясни, че измененията не са нито самоцелни, нито в основата им са съкращения, а са минимално необходимите за преструктуриране. Мнозинството отхвърли два проекта на ГЕРБ за изменения в закона и отложи гласуването на един, след изказване на Найденов и по предложение на вносителите в зала.

Според този на Ивайло Московски Авиоотряд 28 трябваше да премине от подчинение на Министерския съвет на пряко подчинение на министъра на отбраната като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Основната си дейност Авиоотрядът се предвиждаше да осъществява както самостоятелно, така и съвместно с военновъздушните сили, а финансовото осигуряване, според вносителя, е от държавния бюджет чрез трансфер от бюджета на МО, както и от собствени приходи (формират се по ред и при условия, определени с акт на МС).

Според Венцислав Лаков от „Атака”, ако Авиоотрядът премине към военните, ще се стигне до възможността български офицери да бъдат давани на „лизинг”. Той е категоричен, че пилотите трябва да поддържат квалификацията си, а самолетът „Еърбъс” например е твърде голям за нуждите на военните и ще се налага той да се ползва и от частни компании. Авиоотряд 28 ще се превърне във военно такси за обслужване на властта, коментира депутатът. Ако промяната бъде приета, ще създаде повече и нови проблеми, посочи и министърът. Най-сериозното възражение – с преминаването Авиоотрядът ще придобие статут на военно формирование, съответно гражданските въздухоплавателни средства в него стават военни и се отчитат като военните.

Министърът обаче се застъпи за проекта на опозицията (на Доброслав Димитров), регламентиращ уреждането на статута на международните военни организации на НАТО у нас, както и възможностите за изпълнение на военна служба в тях на български военнослужещи и попълването им с цивилен личен състав от граждани на страната. Гласуването на текстовете беше отложено.

В друг законопроект, отново с вносител Доброслав Димитрав и отхвърлен при гласуването, беше заложена промяна на коефициентите, с които се увеличава месечното възнаграждение за военнослужещи спрямо базата, приета ежегодно със Закона за държавния бюджет, като за офицери се предлагаше той да се повиши не по-малко от 2,3, а за офицерски кандидати и сержанти – не по-малко от 1,8.

Председателят на комисията по отбрана Янко Янков от ДПС отбеляза, че законопроектът е добър, но не може да бъде реализиран заради състоянието на публичните финанси в момента, защото ще са необходими над 30 млн. лв. (32,5 млн. лв., по данни на военния министър). Според Пламен Манушев от ГЕРБ офицерите и сержантите от армията ще се окажат отново пренебрегнати, след като се гласува сходно предложение, но като поправка в закона за МВР, посочва БТА.

По-радикални промени в закона за отбраната ще има през 2014 г., обеща министър Ангел Найденов. Той подчерта, че социалните ангажименти на ведомството към този момент са реализирани в девет стъпки, свързани с възстановяване или регламенитране на социални права в системата. Възстанови се дирекция „Социална политика”, днес в Съвета по отбрана ще се обсъжда нова стратегия за вещевото осигуряване, изброи министърът.