Върховният административен съд (ВАС) обяви на първа инстанция за нищожно решението за уволнението на Камен Ситнилски като член на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Съдът приема, че ВСС не може да уволни свой член с по-малко от 17 гласа в полза на това решение. Както е известно, ВСС погази Закона за съдебната власт (ЗСВ) и освободи Ситнилски с 16 гласа.

ВАС реши още дисциплинарното дело да бъде върнато на съдебния съвет за продължаване на разглеждането.

От решението, публикувано в петък на сайта на съда, става ясно още, че представителят на Върховната административна прокуратура е поддържал тезата на ВСС – факт, който не е изненадващ предвид това, че главният прокурор Сотир Цацаров не е давал знаци, че е против уволнението на Ситнилски, било то и незаконно.

Всъщност ВАС споделя всички основни аргументи срещу спорното решение на ВСС, които бяха коментирани в медиите още в средата на март, когато Ситнилски бе отсртанен от състава на съвета.

“Разпоредбата на чл. 27, ал. 6 ЗСВ е специална и намира приложение само за случаите, при които предсрочно се освобождава изборен член на ВСС, и същевременно при всички случаи, при които предсрочно се освобождава такъв член. В разпоредбата на чл. 320, ал. 4 ЗСВ е предвидено, че решението на ВСС се приема с мнозинство повече от половината от членовете му”, категорично подчертават съдиите Наталия Марчева, Атанаска Дишева и Тодор Тодоров.

Докладчикът по делото Марчева обаче е приложела особено мнение по казуса, развивайки тезата, че “наложеното на Ситнилски дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 3 ЗСВ “дисциплинарно освобождаване от длъжност” не води до прекратяване на мандата му, а представлява предпоставка за това прекратяване в последващо административно производство”. С това съдията, за разлика от мнозинството в състава, тя споделя мнението на ВСС, че отстраняването на Ситнилски можело да се гласува с по-малко от 17 гласа, защото представлявало само първа фаза от дисциплинарното му наказание “уволнение”.

Дисцплинарното производство срещу Ситнилски протече скандално от първия до последния момент. За да се затвърди това впечатление, един от най-тиражните таблоиди пусна в деня на гласуването обширен клеветнически материал, който внушава, че който гласува срещу уволнението на Ситнилски, най-вероятно е взел между 100 000 и 300 000 лева подкуп. ВСС прие декларация, с която отрече написаното и осъди направените внушения. След което обаче отстрани Ситнилски в разрез с разпоредбите на Закона за съдебната власт, които определят как предсрочно се прекратява мандатът на членовете на съвета.

Дисциплинарното производство, което доведе до уволнението на Ситнилски, започна с контролирано изтичане в медиите на записи от подслушвани разговори между него и други прокурори. От тях се разбра, че около Ситнилски има група прокурорски шефове, които активно лобират за избирането му за член на Висшия съдебен съвет. В записите няма нищо незаконно, но мнозинството във ВСС реши да му образува дисциплинарно дело за уронване престижа на съдебната власт. Ситнилски бе отстранен за 6 месеца. Другият замесен член на съвета от прокурорската квота Румен Боев не бе засегнат, въпреки че също протичаше в записите.

Остана висящ и въпросът защо тези записи изобщо са запазени от прокуратурата, тъй като в тях няма данни за извършено престъпление.

Конкретно решението за уволнението се базира на на свидетелските показания на шестима прокурори, основно на районно ниво от София, които са свидетелствали, че са били натискани да гласуват за Ситнилски от прекия им началник. Свидетелски показания, че самият Ситнилски е оказвал натиск няма. В същото време дисциплинарният състав е игнорирал разказите на останалите 30 свидетели, които оневиняват члена на ВСС.

Докато беше в прокуратурата Камен Ситнилски имаше огромно влияние и се ползваше с репутацията на сив кардинал в държавното обвинение. ВСС обаче така и не провери неговата работа като заместник-главен прокурор. Преследването му започна, след като той започна да се изявява като опозиционер в съдебния съвет срещу мнозинството, което очевидно се формира около главния прокурор Сотир Цацаров.