Поемане на нов дълг до 8.1 млрд. лв. и максимално нарастване на държавния дълг към края на годината до 24.5 милиарда лева или почти 30% от БВП; намаляване на разходите за заплати в бюджетната сфера с 10%, увеличаване на възрастта за пенсия с 4 месеца и индексация на пенсиите от 1 юли с 1.9% по швейцарското правило. Това предвижда проектобюджетът за 2015 г., публикуван във вторник на сайта на Министерството на финансите.

Заедно с проектобюджета е публикувана и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за 20015-2017 г., според която догодина икономическият растеж ще бъде 0.8 %. След това се очаква плавно възстановяване на икономиката на страната и икономически растеж от 1.5 % през 2016 г. и 2.3 % през 2017 г., благодарение основно на вътрешното търсене.

Дефицитът влиза в рамки

Заложено е дефицитът в бюджета да бъде свален до 3% от БВП, а през всяка от следващите две години да намалява с по половин процентен пункт. В мотивите към документа тази стъпка се определя като “добър сигнал за намеренията на правителството да смекчи негативния ефект от еднократното разхлабване на дефицита през 2014 г. и да покаже устойчива тенденция към подобряване на бюджетната позиция”.

Намаляването на бюджетния дефицит ще стане с приходите от увеличения максимален осигурителен доход, от вдигането на данъка върху лихвите по депозитите и на осигуровките за земеделските производители, както и отмяната на данъчното облекчение за доходите, непревишаващи 12 минимални работни заплати.

Данъкът върху лихвите от депозити ще се увеличи с 2 пункта до 10 на сто и ще разшири обхвата си не само върху срочните влогове, както е в момента. Максималният осигурителен доход догодина се вдига с 200 лева и ще достигне 2600 лева. Това ще осигури допълнителни 30.8 млн. лв. в общественото осигуряване и 12.3 млн. лв. за Здравната каса. Минималният осигурителен праг за земеделските производители се вдига двойно до 420 лв. и ефектът от това ще са допълнителни 12.8 млн. лв. в бюджета.

Без втора социална пенсия за инвалидност

От 1 януари 2015 година се спира отпускането на втора социална пенсия за инвалидностт. В момента при право на повече от една инвалидна пенсия се получава по избор една от двете в пълен размер и 50 на сто от останалите, а когато една от пенсиите е социална пенсия за инвалидност, тя се изплаща в размер 25 на сто. От догодина втората социална пенсия в размер на 25 на сто няма да се плаща. Аргументът е, че за един и същ осигурителен риск се получават две еднакви по своята същност плащания от държавното обществено осигуряване. С премахването й разходите за пенсии ще се намалят със 7.3 млн. лева.

С 400 млн. лв. се свиват разходите за администрацията, включително и за заплати и осигурителни вноски в бюджетната сфера с 10%, чийто ефект се оценява на над 300 млн. лв.

Правителството планира от засилване на контрола върху разходите в здравеопазването и ограничаване на разходите за здравноосигурителни плащания да спести над 80 млн. лв.

Отменя се и публичната инвестиционна програма, въведена от правителството на Пламен Орешарски, за финансиране на проекти на министерства и общини.

Минималната заплата остава 340 лв.

За догодина документът не предвижда промяна на минималната работна заплата и тя остава 340 лева. Планира се нарастването й през 2016 година с 20 лева до 360 лева и с още 20 лева през 2017 година, за да достигне 380 лева.

След едногодишното замразяване, от 2015 година ще продължи увеличението на възрастта и стажа за пенсия с по четири месеца годишно за работещите в трета категория труд.

Сега мъжете се пенсионират на 63 години и осем месеца, а жените – на 60 години и осем месеца, а от началото на следващата година пенсионната възраст за мъжете ще стане 64 години, а за жените – 61.

Индексация на пенсиите с 1.9 % от 1 юли

Догодина продължава действието на т.нар. “швейцарско правило” и пенсиите ще бъдат индексирани от 1 юли с 1.9 на сто по формулата – 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година, като се отчита дефлацията. За 2016 година се предвижда пенсиите да нараснат с 2.4% и с 2.8 на сто през 2017 г.

От 1 юли догодина минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 154.50 на 157.44 лв. от 1 юли 2016 г. – от 157.44 на 162.01 лв., а от 1 юли 2017 г. – от 162.01 на 165.73 лв.

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се увеличава от 1 юли 2015 г. от 840 на 910 лв. и този размер остава до края на 2017 г.

Не се предвиждат промени в социалноосигурителните и здравните вноски през следващите три години. Запазва се и плоският данък.

Държавата ще участва с трансфер във фонд “Пенсии” на нивата от тази година. Предвижда се много слабо понижаване на безработицата.

Без дивидент от болниците и намалени отчисления за държавните фирми

Запазва се размерът на акциза върху природния газ, както и намалените ставки за горивата за фермерите.

От изплащане на дивидент върху печалбата към бюджета ще бъдат освободени държавните болници, а за предприятията се предвижда отчисленията към хазната да бъдат намалени от 70 на 60 на сто.

За средното образование са предвидени 27 млн. лв. повече за издръжка на училищата и с над 1 млн. лв. повече стипендии за постигнати образователни резултати като така сумата за отличните ученици ще стане 2.6 млн. лв. Висшите училища също ще получат с 8 млн. лв. повече за прием на студенти и докторанти.

Здравеопазването ще получи през следващата година 3.8862 млрд. лв., включително резерв, което представлява 12.2% от общите бюджетни разходи и 4.7 % от БВП.

Рамката на Бюджет 2015 е изготвена на база консервативна прогноза за основните макроикономически показатели, реалистична оценка за приходите, както и при рестриктивно планиране на разходите, посочва финансовото министерство.

То допълва още, че данъчно-осигурителната политика ще бъде ориентирана към подкрепа на икономическия растеж, подобряване на бизнес средата, както и ограничаване на данъчните измами и повишаване на фискалната устойчивост в дългосрочен план.

Политиките в бюджета по отношение на общините са насочени към разширяване на възможностите за тяхното устойчиво и балансирано развитие. Продължават дейностите за преодоляване на натрупаните вътрешни диспропорции между регионите. През 2015 г. ще продължи изпълнението на оперативни проекти, насочени към генериране на заетост и доходи в регионите, поставят си за цел от ведомството на Владислав Горанов.