Днес, в 11.40 минути в Българската народна банка бе получено писмено уведомление от ръководството на Корпоративна търговска банка, в което информира за изчерпване на ликвидността и преустановяване на разплащанията, както и на всички видове банкови операции.

На това основание и с решение на Управителния съвет на БНБ Корпоративна търговска банка е поставена под специален надзор.

От този момент правата на акционерите са отнети и са назначени квестори.

Ръководството на централната банка е в пряка комуникация с основните държавни институции.

Междувременно от миноритарния собственик на КТБ – руската ВТБ – бе заявен интерес за водене на разговори с БНБ за подкрепа на КТБ.

От КТБ коментираха, че за да защитят интересите на своите вложители и клиенти, са решили да потърсят институционалната подкрепа на БНБ по реда на Закона за кредитните институции, като предложат на Централната банка да постави КТБ АД под специален надзор поради опасност от неплатежоспособност.

КТБ изразява увереност, че това е допълнителна гаранция за защита на интересите на своите клиенти, а също така и за бъдещо възстановяване на банковата дейност под прекия надзор на Централната банка.