Близо половината от населението у нас живее в бедност или социално изключване. Това заяви социалният министър Хасан Адемов, който представи приоритетите пред оперативната програма “Човешки ресурси” за периода 2014 – 2020 г. Според д-р Адемов програмата ще се фокусира върху решаването на проблема със заетостта, квалификацията на хората, както и на бедността и социалното изключване.

Равнището на заетост за населението между 20 и 64-годишна възраст до края на периода трябва да стигне 76 на сто, при условие че днес е под 64 на сто. От друга страна, за някои групи от населението достъпът до пазара на труда е особено затруднен, например младежите, при които равнището на безработица е високо, а голяма част от тях нито работят, нито учат, каза министърът.

Пред новата оперативна програма с особена острота стои предизвикателството за намаляване броя на хората, живеещи в бедност или социално изключване. По последни данни над 47 на сто от българското население е в подобна неблагоприятна ситуация, а пред страната е амбициозната цел до 2020 година броят на хората, застрашени от бедност и социално изключване, да намалее с 260 000 души.