Работодателите и синдикатите настояват да бъде оттеглен проектът за актуализацията на бюджета за тази година, като го определят като “радикален”. Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев, който изложи съвместната позиция на работодателите и синдикатите.

“Заставаме зад категоричната позиция, че не следва да бъде предлаган и приеман проект за актуализация на бюджета, който да предвижда по-голям бюджетен дефицит от 3 на сто от БВП. Всяко надвишаване на този размер ще доведе до опасно отдалечаване от параметрите и реалистична времева рамка за подготовка за влизане на страната ни в еврозоната. Емитиране на нов държавен дълг особено при липса на публично достъпна официална информация и варианти за разрешаване на проблемите в КТБ и ТБ “Виктория” и при настоящия състав на УС на БНБ, е недопустимо. Допустимо е единствено с оглед на новонатрупания бюджетен дефицит в рамките на до 3 на сто от БВП, ако сегашният фискален резерв не е в състояние да го покрие”, коментира Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал.

По думите му тези и редица други аргументи обосновават необходимостта от оттегляне на предоставения проект за актуализация на бюджета и подготовка на ново експертно предложение.

На предварителното заседание на работната група към съвета подкрепа на актуализатията е получена само от представителите на кабинета.

След като очерта сериозни проблеми при събираемостта на приходите в бюджета, финансовият министър Румен Порожанов представи редица сектори, към които ще бъдат насочени допълнително пари. Това стана по време на заседание на тристранния съвет, където социалните партньори разглеждат актуализацията на бюджета за тази година.

Той посочи че в разчетите от 448 млн. лв. са заложени допълнително: за МВР – до 125.7 млн. лв.; за социалното министерство – до 50 млн. лв.; за здравното министерство са заложени допълнително 24 млн. лв. основно в рамките на спешната помощ и психиатричните и другите болници, които са на директна издръжка на ведомството; за регионалното министерство – 16.4 млн. лв.; земеделското министерство – 16.4 млн. лв.; транспортното министерство – до 14.7 млн. лв.; Министерството на отбраната – до 10 млн. лв.; ВСС – до 10 млн.; Министерство на правосъдието – до 5 млн.; Министерство на културата – до 4 млн. лв.; външно министерство – до 3 млн. лв.; ДФ Земеделие – до 92 млн. лв. Основният проблем, който се е появил в рамките на недостига на Фонд “Земеделие” е “неразумното управление на ресурса” за национални доплащания и държавни помощи, каза Порожанов.

В актуализирания вариант на бюджета се залага дефицит от 4 % и поемане на нов дълг от4,5 млрд. лева, в което се включва и евентуалното подкрепяне на Фонда за гарантиране на влоговете.

Малко по-рано от финансовото министерство отчетоха състоянието на хазната до края на август. Дефицитът е набъбнал близо до 1,3 млрд. лева. Фискалният резерв е 8,7 млрд. лева.