Ще настояваме за промяна в Закона за българското гражданство, за да се предоставя българско гражданство при облекчен режим специално за наши сънародници от българската диаспора в Бесарабия, Банат и в др., за които да бъде разработена специална програма за заселване и оземляване с цел осигуряване на работна ръка в периферните, полупланинските и планински райони, които са в много тежка фаза на обезлюдяване. Това съобщи пред БТА председателят на Националното сдружение на малкия и среден бизнес у нас Елеонора Негулова.

Необходима е национално отговорна и цялостна политика за насърчаване на малкия и среден бизнес, тъй като трябва да се осъзнае, че той носи своята социална отговорност, работейки за благото на около 1,8 милиона заети лица и техните семейства в страната. Реално работещият малък бизнес е надеждата за България, а не тефтерът за вересия в смесения магазин в районите, в които големият бизнес нищо не инвестира, коментира Негулова. Според нея проблемът е, че малкият бизнес не е представен в диалога с правителството и не се чува неговият глас, за разлика от богатите държави, в които малкият и среден бизнес се отчита като елемент на националната сигурност. По време на избори всички политици подемат мантрата за важността и ролята на малкия бизнес, след което, като дойдат на власт, този ентусиазъм като че ли се пренасочва към други сфери. Правят се опити за прилагане на отделни мерки, които обаче не са част от целенасочени политики за насърчаване на малкия бизнес, което всъщност е и най-големият проблем пред българската икономика, каза Елеонора Негулова.

Председателят на НСМСБ е категоричен, че малкият и среден бизнес реално трябва да е гръбнакът на българската икономика, тъй като 99,2 на сто от предприятията у нас са малки и средни предприятия. Тези предприятия всъщност са и най-големият работодател у нас, най-големият данъкоплатец, най-големият инвеститор и най-голямата надежда за икономически растеж на страната през следващите години.

Според Елеонора Негулова през последните седем години България изостава в пет от десетте приоритетни области на Законодателния акт за малкия бизнес (Small Business Act), който е основният документ на ЕК в подкрепа на малките и средни предприятия: “Предприемачество”, “Умения и иновации”,”Интернационализация”, “Околна среда”, “Втори шанс”. България изпреварва средното за ЕС ниво само в две от областите – “Държавни помощи” и “Достъп до финансиране”. Проблеми има и при производителността на труда, която е под средното ниво за ЕС във всички сектори в България. Това рефлектира и върху доходите, потреблението и потенциала за растеж на българската икономика, категорична е Негулова.

По думите й най-висок дял на оборота, реализиран от малкия и среден бизнес в рамките на ЕС по данни на Евростат, е отчетен в Люксембург /60 на сто от общия оборот/ и Австрия /50 на сто/ – едни от най-богатите страни в ЕС, което отново потвърждава тезата, че когато малкият и среден бизнес има диалог с правителството, има и просперитет в държавата.