Публичният регистър за имуществото трябва да бъде редуциран само до хората на висши държавни постове, като обаче се разшири кръга на декларираното от тях имущество. Мнението е на бившия председател на Сметната палата доц. Георги Николов – сега главен секретар на Висшето училище по финанси и застраховане.

В интервю за Дарик доц. Николов призна, че в момента Сметната палата не може да прави реална проверка за парите и имотите на около 7000 лица, които по закон подават всяка година декларации за публичния регистър. Затова според бившия председател на палатата е по-добре този регистър да бъде изведен в отделна институция, която реално да контролира дали данните вписани от министри, депутати, магистрати, кметове, шефове на агенции отговарят на истината:

„Депутат, министър декларират своето, на съпругата и на непълнолетните деца до 18 години. Една Румъния – там до четвърти братовчеди декларират. Там се декларират картини, злато, пощенски марки…Съмнява ме по отношение на сметките, които са в чужбина. Сметната палата е хранилище на декларации и аз бях главният архивар на Република България. Като се разшири кръга и станаха на 7000, никой не даде правомощия на Сметната палата да има тя право да провери дали Георги Николов няма, примерно, в Швейцария някакви сметки, дали той е излъгал. Колегите правят загубено време за голяма част от тях – срещи, проверки по други регистри и ако установят, че има някакво несъответствие или разминаване, предоставят декларациите на данъчна администрация да извърши по-детайлна проверка”, заяви Николов.

По думите му Законът за публичния регистър се нуждае от коренна промяна и препоръча регистърът да се редуцира.

„Нека този регистър да се редуцира и в него да останат наистина висши държавни длъжности. Заместник-кметът на община Дивово не е никаква висша длъжност, но и той е длъжен да си подава. Да се разшири кръгът на декларираното имущество – движимо, недвижимо, ценности…; задължително проверки от страна на този орган, за да се докаже с право, ако щете и банкова тайна. Това нещо трябва да излезе от Сметната палата, трябва по подобие на Албания да се създаде специализиран орган, който да се занимава точно с тези неща. Ако те всяка година увеличават бройките, то ще се окаже, че половината състав на Сметната палата трябва да се занимава с декларациите. Да кажем, че този регистър изпълнява своите функции, това е жива заблуда. Всичко е хвърляне на прах в очите на народа. Нека да си има, но да докаже от къде ги има тези пари”, допълни още Николов.