Дългогодишният заместник на бившия шеф на Пловдивския окръжен съд и настоящ главен прокурор Сотир Цацаров – Магдалина Иванова, очаквано бе избрана от Висшия съдебен съвет (ВСС) в четвъртък за председател на Апелативния съд в Пловдив.

Тя събра минималния брой гласове, необходим, за да бъде повишена – 13, докато единственият й опонент – досегашният шеф на съда Георги Чамбов, бе подкрепен само от деветима членове на съвета.

Така Иванова стана третият съдебен начални в Пловдивския апелативен район, който оглави съдилище без да има и един ден стаж на това инстанционно ниво. Преди нея ВСС назначи начело на Пловдивския окръжен съд Веселин Хаджиев, който доби популярност, като човека занесъл на Цацаров делото за клевета, заведено от Мирослава Тодорова срещу Цветан Цветанов, още преди да бъде разпределено.

Овакантеното от Хаджиев председателско място в Пловдивския районен съд пък бе заето от дотогавашния шеф на Районния съд в Асеновград.

Конкурсът, спечелен в четвъртък от Иванова ще се запомни с това, че първоначално бе открит от ВСС в нарушение на закона, тъй като все още мандатът на Чамбов не бе изтекъл официално. Това наложи процедурата да бъде прекратена и впоследствие – открита повторно.

По време на обсъждането на двете кандидатури подкрепата си дългогодишната заместничка на Цацаров декларираха единствено Незабравка Стоева и Димитър Узунов. По думите на Стоева тя останала впечатлена от подробното и задълбочено познаване на всички проблеми в съдилищата в региона. Узунов пък разкритикува Чамбов, че не влиза в заседания, добавяйки, че на тази практика трябвало да се сложи край.

В защита на Чамбов пък се изказаха Калин Калпакчиев и председателят на Върховният касационен съд Лазар Груев. И двамата изтъкнаха обстоятелството, че досегашният шеф на Апелативният съд в Пловдив е оценен от ВСС с максималните 150 точки за работата си.

“Единственият логичен избор е да определим господин Чамбов отново за председател, защото аз лично не виждам разумно съмнение и логическа причина да го сменим”, каза Калин Калпакчиев. Лазар Груев допълни, че има много добри впечатления от Чамбов, като “един много добър професионалист, спокоен и добър ръководител”.