През последните пет години броят на безработните младежи у нас е нараснал с 15 000 души, съобщи заместник-министърът на труда Росица Янкова по време на дискусия за повишаване на младежката заетост, организирана от вестник „24 часа”. Като основни дефицити на младите хора при кандидатстване за работа Янкова посочи неспособността им да представят себе си и липсата на познания по чужди езици. България е на седмо място в Европейския съюз по ниво на младежка безработица, но на второ място по темп на нарастване на този вид безработица, обясни Томчо Томов, ръководител на националния център за оценка на компентециите към Българската стопанска камара. По думите му вече се очертава тенденция на нарастване на безработните със средно и висше образование.

Всеки втори висшист у нас работи на позиция, за която се изисква средно образование, което означава, че този човек не е мотивиран да се развива, посочи Томчо Томов. Друг проблем е, че пазарът е пренаситен с кадри по бизнес специалности, а се търсят технически специалности, които не се произвеждат толкова от висшите училища. Нужна е дискусия и за справянето с потомствената безработица, констатира Томов.
“Потомствената безработица расте и най-неприятното е, че тя расте и от по-малките градове отива към по-големите, от по-ниско квалифицираните към по-високо квалифицираните”, каза той.

България е на едно от последните места и по умения на младата работна сила, като основните недостатъци на служителите са умения за работа в екип, иновативност, отговорност към крайния резултат. Намирането на работа е двустранен процес, в който се очаква активност и от работодателя, посочи заместник-министър Росица Янкова, и се обърна към работодателите у нас. Тя ги помоли да бъдат активни и да не остават младите хора, които сега тръгват по своя път. “Те още не са уверени, не знаят дали това, което са учили или научили би им било достатъчно да започнат работа, не знаят дали правилно са си написали автобиографията”, каза зам.-министърът. Тя призова работодателите да отговорят на тези хора и ако ги отхвърлят, те ще знаят защо и в каква насока да работят.