Близо 11 000 свободни работни места са заявени в бюрата по труда през януари, като това е най-големият брой места за безработни лица от 2008-ма година насам, съобщиха от Агенцията по заетостта. Повече от половината или 6773 места са заявени от частния сектор.

Най-много свободни работни места в бюрата по труда на първичния пазар са заявени от преработващата промишленост (3725), от търговията (1377), от селското, горско и рибно стопанство (640), от държавното управление (612).

През януари равнището на безработицата е нараснало до 12.2%, или с 0.4 процентни пункта по-високо от декември миналата година. Основната причина е значителното увеличаване на потока от новорегистрирани безработни.

В бюрата по труда са регистрирани 401 233 безработни хора. Те се увеличават с малко над 15 000 човека спрямо декември, като това е най-малкият прираст през януари, в сравнение с декември на предходната година от 1995 година досега, с изключение на 2009 година.

На работа през януари са постъпили 16 692 безработни. В реалната икономика са наети 12 106 безработни. По програми за заетост и схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” през януари са постъпили на работа 4461 лица.