Данъчната кампания вече завършва. Който не иска да отнесе глоба за неподаден навреме документ и да започнат да текат наказателни лихви върху неплатени данъци, трябва да подаде декларация и да плати дължимото до 30 април, пише „24 часа“.

Образци на документа могат да се разпечатат от сайта на данъчните или да се вземат безплатно от офиса на всяка данъчна служба. При декларирането и внасянето на данъка тази година има няколко промени.

Първата е, че паричните преводи към данъчните отново не стават с едно платежно, както бе до февруари тази година. И не с един общ код, а отново с различни за данък, осигуровки и здравни вноски.

Това означава, че в банковия документ за превод, който попълваме при превода на суми към приходната агенция, задължително се вписва съответният код. За данъка върху доходите той е 11 11 11.

В платежното нареждане се посочва и основанието за плащане – данък за доходите, получени през 2013 г.

5% отстъпка, които се полагаха, ако данъкът се плати наведнъж до 10 февруари, могат да се ползват и през април, но вече се дават само ако декларирането на доходите и плащането на задължението са през интернет.

Второто условие е да са плащани навреме авансовите вноски по налога- до 15 април, 15 юли и до 17 октомври 2012 г.

Декларацията, в която ще обявим доходите си тази година, е малко по-различна от миналогодишната.

Новата също има основна част и 8 приложения. В Приложение 3 обаче, където се описват получени суми от хонорари и авторски възнаграждения, вече се попълват отделни суми за дохода по тримесечия. За четвъртото тримесечие работодателите не са внасяли авансов данък и всеки го дължи сам.

Останало е в сила правилото да се попълни само основната част на данъчната декларация и онези приложения, от които имате доходи.

Получените доходи се описват в съответното приложени: 1 – за доходи от труд, 2 – за пари от друга стопанска дейност, но като едноличен търговец, 3 – за полученото от стопанска дейност без регистрирана фирма. Приложение 4 е за наемодатели, в 5-ото се вписват пари от прехвърляне на права или имущество, в 6 се вписват доходи от други източници. Приложение 7 е за търговци, които плащат патентен данък, а в последното, 8-о приложение се описва доход от акции.