Адвокатите в България са на мнение, че е крайно време понятието „лекарска грешка” да бъде дефинирано. За целта е нужно то да се регламентира, а първата стъпка към това може да се направи със Закон за правата на пациента. Липсата на нормативен акт в момента създава изключително напрежение и пациентите се чувстват притеснени, посочи пред Дарик адв. Марио Топчийски, член на Висшия адвокатски съвет. Той подчерта, че целта е не да се наказват лекари, а да се създадат правила. Информация колко жалби всяка година се подават от пациенти срещу лекари юристите нямат. Една от причините за това е, че много от случаите изобщо не стигат до съдебната зала.

В сега действащия Наказателен кодекс няма дефиниция на понятието „лекарска грешка.” Според адв. Топчийски то може да бъде уредено в Закон за правата на пациента, но не и само там:

„Тъй като примерно там не може да бъде уреден в детайли аспектът на застраховането. Проблемът е много сериозен, касае много сериозни интереси – да си жив и здрав е в интерес на всеки гражданин. Този закон ще даде поне тласък на една регламентация. Дали тя ще бъде и в Наказателния кодекс, и в Закона за задълженията и договорите – това е рано да се каже. Но ние като юристи можем да претендираме за това да има регулация и закон”.

Липсата на подобен създава изключително напрежение, твърди юристът.

„Първият проблем е, че пациентите се чувстват притеснени. Публикуват се от журналистите непрекъснато такива случаи и те като информирани хора се интересуват при всяка една манипулация – включително при зъболекаря, при даряване на кръв, те се интересуват дали това няма да им навреди. От друга страна, усложняването на проблема идва от факта, че непрекъснато има нови научни открития”, добави той.

За да се започне отнякъде, трябва да се чуят всички участници в проблема и най-вече лекарите, добави Марио Топчийски.

В края на седмицата адвокати от цялата страна ще се съберат на обучителен семинар, на който ще се обсъдят възможностите за защита при грешка от страна на медиците. Една от основните цели на семинара, в който ще вземат участие и лекари, е въпросът за медицинската грешка да намери правна уредба.