Автоморгите вече ще бъдат задължени да плащат банкови гаранции за дейността си, а отделни площадки за предаване на цветни и черни метали това изискване ще отпадне, съобщи зам.-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев, цитиран от БТА в сряда. По думите му това ще стане с поправки в Закона за управление на отпадъците, чиято подготовка е на финала и се очаква идната седмица проектът за промените да бъде предложен за обществено обсъждане, а до месец да влезе за одобрение и от правителството.

Още в края на миналата година министърът на околната среда и водите Искра Михайлова каза пред Mediapool, че се предвижда облекчаване на дейността на рециклиращите предприятия, включително намаляване на размера на банковите гаранции. Според действащото в момента законодателство търговците на цветни и черни метали трябва да плащат 30 хил. лв. гаранции за дейността си и отделно по още 5 хил. лв. за всяка площадка за събиране на този вид отпадъци. Българската асоциация за рециклиране обаче неведнъж в последната година обръщаше внимание, че автоморгите дублират дейността на търговците на скрап от черни и цветни метали, но не са задължени да плащат никакви гаранции и не се контролира дейността им.

Георгиев обясни, че се планира промяна на условията за извършване на определени дейности, свързани с третиране на отпадъци, засилва се контролът върху дейността на тези оператори и по-добре се определя ролята на общините в процеса за разделно събиране на отпадъците.

За отделни площадки банковите гаранции падат, но като цяло се запазват и ще се предвиди по-цялостен контрол и върху други стопански субекти, които извършват подобни дейности като например автоморгите, отбеляза заместник-министърът. Те ще имат вече аналогичен режим на дейността, така както и операторите, свързани с третирането на излезли от употреба моторни превозни средства, това включва и банкова гаранция, коментира той.

Общините на този етап нямат готовност за изпълнение на законовата норма до това лято да организират площадки за безвъзмездно предаване на полезни отпадъци, заради което се предвижда отсрочка, коментира още зам.-министърът. Очевидно е, че се нуждаят от по-дълъг срок, вероятно ще има шестмесечно или по-голямо удължаване, каза той.

МОСВ ще подкрепи организиране на тези общински центрове, където всички граждани ще могат да предават отпадъци си, включително и финансово, доколкото е възможно, отбеляза

заместник-министърът. За целта се имат предвид различните отчисления, натрупани по сметките на общините, както и развиването на международни двустранни партньорства. Надявам се чрез тях да успеем да осигурим необходимите средства на някои общини, каза Георгиев.

За повишаване на ефективността на разделното събиране на отпадъци в страната се предвижда въвеждането на по-строги изисквания към организациите за оползотворяване на отпадъците от опаковки. Обществеността ги критикува най-много и с право, коментира заместник-министърът. Ролята на общините в процеса също е конкретизиран в закона. Те трябва да са в пълен синхрон с оползотворяващите организации, каза още той.