Министерството на околната среда и водите е върнало за преработка оспорвания проект за план за управление на Пирин. От ведомството настояват изпълнителят да се съобрази с изискванията на ЮНЕСКО.

Националният парк е със защитен статут като част от световното богатство на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура.

Сред основните недостатъци на проекта изготвен от “Пролес инженеринг”, за които природозащитници и експерти предупреждават от месеци, е драстичното разширяване на туристическата зона, включително и в резервати.

С исканите от МОСВ поправки зоните за туризъм ще трябва да останат в границите на съществуващата в момента буферна зона на парка.

Проектопланът залага възможности за сечи, което са изрично забранени в национални паркове по закон, както и ново строителство.

И в първоначалното задание за изготвяне на плана имаше задължение изпълнителят да се съобрази с указанията на ЮНЕСКО. Едното от тях е да не се строят нови ски писти, което “Пролес” не са спазили. Компанията не е предвидила и мерки за опазването на световното наследство в парка. В него е взето предвид предложение на сдружение “Природа за хората” на Филип Цанов да се преразгледа защитеният статут на Националния парк като част от световното богатство на ЮНЕСКО.

Проектопланът, който задава правилата какво може и какво не може да се прави в националния парк през следващите 10 години, е върнат за доработване на 18 януари 2016 г.

От “Пролес инженеринг” ще трябва да нанесат поправките, изисквани от МОСВ в срок от 15 дни. След корекциите планът отново ще бъде внесен в МОСВ, за да бъде разгледан за одобрение във Висшия експертен екологичен съвет.

През юли 2015 г. опонентите на проектоплана прогнозираха, че ако бъде одобрен в сегашния си вид, той ще бъде атакуван в Европейския съд, а самият парк ще получи статут на “застрашен” обект на световното природно наследство на ЮНЕСКО. Международната организация вече изключи ски зоните над Банско и Добринище от обекта на световното наследство през 2010 г., като счете, че природата там е унищожена и урбанизирана.

До края на февруари МОСВ ще излезе със становище и по проектоплана за природен парк Витоша. Той също е дело на фирмата “Пролес Инженеринг”.