Промени в закон превръщат ромите в “късно осъзнати” младоженци и татковци

Бум на припознаванията на деца, родени в ромски семейства, след съставянето на акт за раждане, отчитат през последните седмици специалисти от отдел „Радостни обреди" на община Казанлък. Тенденцията бе потвърдена от работещи в отдела. От началото на годината до днес включително припознаванията са 106, като последните две са направени тази сутрин.

Според работещи в ГРАО, причината за това са промените в Закона за семейните помощи за деца, с които се въвеждат по-големи рестрикции и промени на условията за получаването им.

Като „интересен", работещите отбелязват и факта, че не се припознават всички деца от един биологичен баща, а само някои от тях, обикновено по-малките. От 6-7 родени деца, се припознават само 2 или 3, като таткото обикновено живее и на друг адрес, каза Пламена Терзиева, служител специалист по гражданско състояние в Община Казанлък.

Една от причините, която бащите посочват за своята избирателност при припознаванията на децата е финансова, допълни Терзиева. Четири лева е цената на документа, който бащите трябва да платят в ГРАО за припознаването на едно дете.

Освен драстично увеличения брой на припознаванията след съставянето на акт за раждане на детето, специалистите по гражданско състояние в община Казанлък регистрират и увеличение на сключените след дългогодишно съжителство и раждане на няколко деца бракове в ромските семейства. Според ромите - младоженци, на тази закъсняла стъпка се решили след „ съвет на социалните". Други посочват като причина „дълго обмисляно от тях решение".