Селските региони в България трябва станат привлекателни за бизнес и за живеене. Това заяви земеделският министър Димитър Греков по време на представянето на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година, предаде БГНЕС.

За основни услуги и обновяване на селата и селските региони по линия на новата програма ще отидат над 630 милиона евро. Общо 231 общини ще могат да кандидатстват за финансиране от нея. Най-много пари на общините ще се дават за пътищата, водопроводи за питейна вода и канализация, подчерта заместник-министър Явор Гечев.

Обхватът на програмата остава същият и проблемът за белите петна продължава да стои, каза Гечев и допълни, че се работи по идеята 5 процента от бюджетите на няколко програми като социалната програма и регионалната програма да влязат по ЛИДЕР и така да се покрият така наречените бели петна, уточни Гечев.

Новата ПРСР не е писана просто да се усвояват средствата. Най-важното, което се цели с нея е повишаване на БВП от земеделие и повишаване на нивото на селското стопанство в България, коментира Гечев.

Наблюдава се изоставане на подотраслите животновъдство, зеленчукопроизводството и овощарство, които са в изключително тежко състояние, вдигането на крака на тези отрасли ще ни затрудни изключително много. През следващия програмен период ще насочим вниманието си именно към тези подотрасли, подчерта министър Греков.

Друг приоритет ще бъде осигуряването на поливната вода, така че тя да достигне до всички земеделски производители. Специално внимание ще отделим и на семейните и малките ферми, добави той. Стремежът ни ще бъде да търсим възможности за развитие на средните ферми и стопанства. Ще дадем възможност на земеделските стопанства, които са малки, да се разраснат до средни. Ще има специална подпрограма за тези малки стопанства, които ще получават 10% повече за нужните им инвестиции, каза още Греков.

Биологичното растениевъдство, биологичното животновъдство и пчеларството също ще могат да се финансират с пари от новата програма за развитие на селските райони. Финансиране ще има и за преработвателната промишленост. Ще се акцентира върху засилване на вертикалната интеграция между преработвателите и земеделските производители, съобщи Греков.

Окончателното одобрение на програмата се очаква есента на тази година.