Близо 12 милиарда лева ще са необходими, за да се осъществи проектът за ВиК стратегията, планирана за следващите 10 години, така че водната мрежа в страната да отговаря на европейските изисквания.

Едва 30 на 100 от тези средства ще могат да бъдат получени по европейски програми.

Според ресорния зам.-министър Добромир Симидчиев останалите 70% от необходимите пари ще бъдат получени от три източника – републиканския бюджет, повишаване на цената на водата за потребителите и спестени средства в резултат на повишаване ефективността на ВиК дружествата.

Стратегията ще бъде внесена за обсъждане в Министерски съвет през декември.