12 милиарда лева са необходими, за да се осъществи проектът за ВиК стратегия

Близо 12 милиарда лева ще са необходими, за да се осъществи проектът за ВиК стратегията, планирана за следващите 10 години, така че водната мрежа в страната да отговаря на европейските изисквания.

Едва 30 на 100 от тези средства ще могат да бъдат получени по европейски програми.

Според ресорния зам.-министър Добромир Симидчиев останалите 70% от необходимите пари ще бъдат получени от три източника - републиканския бюджет, повишаване на цената на водата за потребителите и спестени средства в резултат на повишаване ефективността на ВиК дружествата.

Стратегията ще бъде внесена за обсъждане в Министерски съвет през декември.